Jako Fundacja Marsz dla Nauki stajemy w obronie naukowców i popularyzatorów.
W ramach grantu "Komunikacja naukowa w czasie wojny informacyjnej – wyzwania i rozwiązania" zapraszamy Cię do udziału w warsztatach oraz pobrania Poradnika.

Jako Fundacja Marsz dla Nauki stajemy w obronie naukowców i popularyzatorów

Ładowanie Wydarzenia

Zapraszamy do udziału – link do zapisów https://forms.office.com/r/46dnYg1dq1

Od 9:30 zapraszamy do schodzenia się, o 10:00 rozpoczynamy spotkanie.

W pierwszym bloku 10-13, rozdzielonym przerwą kawową, omówimy szerszy kontekst „negatywnych interakcji” jakie spotykają naukowców w kraju i za granicą.

W drugim bloku, 14-16, również rozdzielonym przerwą kawową, porozmawiamy o możliwych ścieżkach reagowania na poszczególne zagrożenia oraz wskażemy miejsca, w których można uzyskać pomoc.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, Fundacja zapewnia przerwy kawowe oraz przerwę obiadową.

Pełen opis:

Warsztaty „Prawo po stronie nauki” są częścią grantu Fundacji Marsz dla Nauki „Komunikacja naukowa w czasie wojny informacyjnej – wyzwania i rozwiązania” – celem projektu naszej Fundacji jest przeciwdziałanie negatywnemu zjawisku atakowania naukowców zabierających głos w debacie publicznej i wsparcie ich w ich wysiłkach, głównie poprzez zwiększenie ich świadomości w zakresie instrumentów prawnych, z których mogą korzystać i ochrony państwa, jaka im przysługuje. W trakcie warsztatów omawiamy publikacje dotyczące „taksonomii zagrożeń”, omawiamy case’y laureatów Maddox Prize (naukowców, którzy spotkali się z różnego rodzaju atakami w związku z prowadzoną przez siebie działalnością) oraz wywiady z polsmiki naukowcami/lekarzami popularyzującymi naukę. Przedstawiamy również najważniejsze fragmenty przygotowywanego w ramach grantu poradnika, napisanego przez prawniczki ze Szkoły Dobrego Prawa, na temat instrumentów prawnych – w jakich wypadkach właściwe jest postępowanie zgodnie z Kodeksem Cywilnym (obrona dobrego imienia), a kiedy z Kodeksem Karnym (zniewaga, zniesławianie, groźby karalne), wspominamy również o prawie prasowym (autoryzacja, sprostowanie).

Share This Post, Choose Your Platform!

Przejdź do góry